Nieuws


21 september 2018

Deeltijdontslag; gedeeltelijke transitievergoeding

Transitievergoeding Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015 hebben medewerkers die tenminste 2 jaar in dienst zijn en waarvan de arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt opgezegd of door de kantonrechter wordt ontbonden, in beginsel aanspraak op een transitievergoeding. Slechts in uitzonderlijke gevallen bestaat die aanspraak niet. Gewijzigde arbeidsomvang Maar […]

Lees meer
1 mei 2018

Het conceptwetsvoorstel
Arbeidsmarkt in balans (WAB);
onder meer deze veranderingen komen er aan

Op 9 april jl. is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in internetconsultatie gedaan. Wat verandert er onder meer voor u op de beoogde inwerkings-tredingsdatum (1 januari 2020)? 1. Stapelen ontslaggronden Toch weer ontslaggronden stapelen; aan de huidige ontslaggronden wordt een negende ontslaggrond toegevoegd, te weten de cumulatiegrond, ook al ‘optelontslag’ genoemd. Deze grond zal […]

Lees meer
2 februari 2018

Een disfunctionerende medewerker, hoe zit het ook alweer?

De meeste werkgevers krijgen eens in de zoveel tijd te maken met een medewerker die niet functioneert op het gewenste niveau, of anders gezegd: een medewerker die disfunctioneert. Disfunctioneren komt in diverse verschijningsvormen voor. Soms ligt dit aan de oppervlakte en is het disfunctioneren goed meetbaar, bijvoorbeeld omdat bepaalde salestargets niet worden gehaald of orders […]

Lees meer