Arbeidsrecht


Het Arbeidsrecht is complex en dynamisch.

Niet alleen het ontslagrecht, maar alle deelgebieden van Arbeidsrecht veranderen continu. Bij Sense Advocaten werken gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten. Een specialisme waarborgt maximale kwaliteit. Daarmee wordt voldaan aan de toenemende vraag naar specifieke ervaring en specialistische kennis. Inmiddels hebben wij meer dan 5.000 arbeidszaken achter onze naam staan.

Onze ervaring ziet onder meer op de volgende onderwerpen:

 • beĆ«indiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden (via vaststellingsovereenkomst)
 • billijke vergoeding
 • individueel/collectief ontslag via UWV WERKbedrijf
 • individueel ontslag via kantonrechter
 • loonvorderingen
 • maken en beoordelen van contracten en (collectieve) regelingen
 • medezeggenschap
 • non-concurrentie- en relatiebedingen
 • ontslag op staande voet
 • ontslag statutair directeur
 • re-integratie en arbeidsongeschiktheid