Arbeidsrecht en ondernemings­recht zijn onze specialisaties
 • Arbeidsrecht

  Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij. Ontslag, (collectieve) regelingen en bedingen zoals een non-concurrentie- en relatiebeding, wij hebben er ervaring mee.

  • beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden (via vaststellingsovereenkomst);
  • individueel/collectief ontslag via UWV WERKbedrijf of kantonrechter;
  • kennelijk onredelijk ontslag;
  • loonvorderingen;
  • maken en beoordelen van contracten en (collectieve) regelingen;
  • medezeggenschap;
  • non-concurrentie- en relatiebedingen;
  • ontslag op staande voet;
  • ontslag statutair directeur;
  • re-integratie en arbeidsongeschiktheid.
 • Ondernemingsrecht

  Wij ondersteunen ondernemers bij hun dagelijkse juridische uitdagingen. Zo maken wij algemene voorwaarden, stellen we contracten op en begeleiden we activa-/passivatransacties.

  • incasso;
  • maken en beoordelen van contracten;
  • opmaken statuten;
  • algemene (in- en verkoop)voorwaarden;
  • aandelenoverdracht;
  • activa- of passivatransactie;
  • agentuur- en distributieovereenkomst;
  • commerciële contracten (zoals een franchiseovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst, in- of verkoopovereenkomst);
  • financieringscontracten (zoals geldleningen) en zekerheidsaktes (zoals bankgaranties, borgtochten en akteverpanding);
  • huurovereenkomsten voor bedrijfs- of woonruimte.
Wilhelminaplein 25, 5611 HG Eindhoven   Tel. 040-2436492   info@senseadvocaten.nl